Sở TN-MT Bình Dương thông tin về khu dân cư Mỹ Phước 4

Chiều 1.8, Sở TN-MT Bình Dương có thông tin chính thức cho báo chí về những nội dung liên quan đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch KDC Mỹ Phước 4 (TX.Bến Cát, Bình Dương).

KDC Mỹ Phước 4 hiện nay

Pháp lý dự án

Theo Sở TN-MT Bình Dương, dự án KDC Mỹ Phước 4 trước đây do Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Dương, UBND TX.Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Dự án chia làm 2 khu: Khu A 13,6083 ha, khu B 26,4838 ha. Công ty Thiên Phú thực hiện thủ tục tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân trong khu quy hoạch, sau đó UBND tỉnh Bình Dương đã giao đất và cấp sổ đất 35,5918 ha.

Ngày 22.4.2016, UBND tỉnh Bình Dương có công văn chấp thuận cho Công ty CP ĐT-PT Thuận Lợi được làm chủ đầu tư KDC Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ ngân hàng. Công ty Thuận Lợi được triển khai thực hiện KDC theo quy hoạch phê duyệt. Do dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 1.7.2014, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá quyền sử dụng đất nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Quá trình giải quyết

Khu đất diện tích 7.551,1 m2 có nguồn gốc đất công ích nằm xen cài trong ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Thiên Phú từ năm 2002 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006. Thửa đất này không tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý, Công ty Thiên Phú chưa lập thủ tục đất đai. Do đó, UBND TX.Bến Cát đã ban hành quyết định thống kê diện tích 7.551,1 m2 vào quỹ đất công ích do UBND P.Mỹ Phước quản lý.

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được làm chủ đầu tư do trúng đấu giá quyền sử dụng đất và có trách nhiệm triển khai thực hiện KDC Mỹ Phước 4 theo ranh quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó có phần diện tích đất công ích nêu trên. Sau khi tiếp nhận dự án từ Công ty Thiên Phú, Công ty Thuận Lợi đã rà soát lại hồ sơ và kiến nghị lập thủ tục phần diện tích này. Ngày 2.8.2018, Công ty Thuận Lợi đã san lấp và đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 7.551,1 m2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Vi phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã ban hành Quyết định 53/QĐ-XPVPHC ngày 16.12.2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty do tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khi không có giấy phép xây dựng.

Sau khi kiểm tra thực địa và ý kiến của UBND TX.Bến Cát, Sở TN-MT Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích, Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ngày 16.7.2019, UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn chấp thuận chủ trương cho Công ty Thuận Lợi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định là phù hợp với quy định.

KDC Mỹ Phước 4 hiện nay

Đối với việc thu hồi chủ trương

Ngày 24.7.2019, Sở TN-MT Bình Dương tiếp tục phối hợp địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên diện tích 7.551,1 m2, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định. Trong khi công ty chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16.7.2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai. Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét thu hồi công văn nói trên và giao UBND TX.Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Sở TN-MT khẳng định, qua đó cho thấy, việc ban hành công văn 3635/UBND-KTN ngày 25.7.2019 về việc thu hồi văn bản số 3457/UBND-KTN ký ngày 16.7.2019 của chủ tịch Ủy ban nhân dân là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không có việc hợp thức hóa cho sai phạm xây nhà trái phép, “xẻ thịt” đất công như báo chí đã đăng tải. Theo Sở TN-MT Bình Dương, sau khi UBND TX.Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TN-MT sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên.

Theo Thanhnien.vn